Офіційна інформація: Прозорість та інформаційна відкритість

Положення:

Положення про дистанційну форму навчання
Положення про оцінювання
Положення про наставництво
Положення про оцінювання учнів Бердичівської міської гуманітарної гімназії 2
Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів БМГГ 2
Положення про академічну доброчесність Бердичівської міської гуманітарної гімназії №2
Положення "Про моніторинг якості освітнього процесу у Бердичівській міській гуманітарній гімназії № 2"

Положення "Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Бердичівській міській гуманітарній гімназії №2"
Порядок переведення здобувачів освіти Бердичівської міської гуманітарної гімназії №2  до наступного класу

Положення про порядок розгляду випадків булінгу в БМГГ 2
Положення про сайт

 

 

 

 

Аналітичні довідки:

Про підсумки моніторингового дослідження якості освітніх та управлінських процесів серед педагогів у БМГГ №2
Про результати внутрішньошкільного моніторингу серед батьків здобувачів освіти у БМГГ №2
Про результати внутрішнього моніторингу щодо якості освітніх процесів серед здобувачів освіти у БМГГ №2

 

 

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взвємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей
Порядок зарахування до 1 класу Бердичівської міської гуманітарної гімназії №2

Статут гімназії

Протоколи:

Протоколи

 

Правила прийому до гімназії